Notice
News and Notices

चौधौं साधारण सभाको सुचना 23 पुस 2079, शनिबार

लेखा परिक्षण नभएको वित्तीय विवरण (अपरिस्कृत दोस्रो त्रैमास आ.व. २०७७/०७८)

राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा २०७७ सालमा प्रदान गरिने सहकारी पुरस्कारहरुका लागि आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना

ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र आवाहन सम्बन्धमा

साधारणसभा सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

बोलपत्र आवाह्न सम्बन्धी सूचना

साधारणसभामा सदस्यले प्रस्ताव राख्ने फारम

साधारणसभामा सदस्य संघ/संस्थाले राख्ने प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना

२०७६\७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धि फारम