Activities
News | Activities

Annual Report 2078/79

"वार्षिक प्रतिबेदन २०७८।०७९ रेडियन्ट बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. ले २०७९ पौष २३ गते साधारण सभा सम्पन्न गरेको जानकारी गराउँदै हाम्रा शेयरधनी तथा ग्राहक महानुभावहरुका लागि वार्षिक प्रतिबेदन २०७८।०७९ को डिजिटल कपी डाउनलोड गरि हेर्नको लागि यहाँ उपलब्ध छ"

Annual Report 2078/79

Annual Report 2076/77

You can view the annual report 2076/77 of the annual general meeting of our Radiant Multipurpose Cooperative Limited by clicking on the download link below.

Annual Report 2076/77